Utrymmen

Kyrkslätts kyrka är en medeltida gråstenskyrka. Den exakta tidpunkten för byggandet av kyrkan känner man inte till, men man antar att byggandet påbörjades år 1280. Kyrkslätts kyrka har fått namnet St.Mikaels kyrka efter ärkeängeln Mikael och den är en av de äldsta kyrkorna i Nyland.


Ursprungligen var Kyrkslätts kyrka mycket liten. På 1300-talet började man använda tegel som nytt byggnadsmaterial i stället för gråsten. På 1700-talet började man förstora kyrkan och i mitten av 1800-talet byggde man om den till en korskyrka och den formen har kyrkan fortfarande. Kyrkans klockstapel byggdes år 1824.


Veikkola församlingshem i norra Kyrkslätt blev klart 1977. Församlingshemmet är ritat av arkitekten Tapio Hänninen. Den utbyggda delen stod klar år 2003 och den ritades av Aila och Aatos Issakainen.


I Veikkola församlingshem ordnar man söndagsskola och dagklubb för barnen. Dessutom ordnas det missions- och bibelstudiegrupper och klubbverksamhet för de äldre i församlingshemmet. Under senare år har man också hållit eftermiddagssamlingar för kvinnor några gånger om året. I församlingshemmet förrättas även dop och minnesstunder.

 

Masaby kyrka i Kyrkslätt är den första nya kyrkan i Finland detta årtusende. Biskop Eero Huovinen invigde den 13.2.2000. Masaby kyrka gavs namnet Matteus kyrka efter aposteln och evangelisten Matteus. Erkki Pitkäranta har ritat Masaby kyrka. I kyrkans arkitektur och konst förenas det heliga med närheten till naturen.

 

 

 

 

Den första kyrkan i Haapajärvi blev klar genom talkoarbete år 1749. Kyrkan låg ursprungligen vid stranden av sjön, men översvämningar orsakade av att sjöns yta steg tärde på kyrkan som också fått skador i en brand. Därför beslöt man att återuppbygga kyrkan längre uppåt land. Man firade den nuvarande kyrkans taklagsfest 10.6.1822. Den egentliga betjäningen av församlingsborna i kyrkan inleddes 1823.

 

Församlingshemmet i centrum av Kyrkslätt ligger 400 meter norr om kyrkan på adressen Församlingsvägen 1. Husets ämbetsdel sanerades år 1991.


 

 

 

 

 

Haapajärvi kapell Lappbölevägen 421

 

Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu