Ekonomibyrån

Ekonomibyrån sköter om kyrkliga samfällighetens ekonomi och personalförvaltning.
Ekonomibyrån handhar även gravärenden.

 

Ekonomibyråns personal

 

 

Ekonomichef

Sirkkaliisa Cavonius

040 824 3675

 

Löneräknare
Marjo Lumikari 
040 841 0085

 
Byråsekreterare (må, ti, ons)
Monica Kuikka

Utrymmereserveringar, fakturering
050 379 7598

 

Byråsekreterare

Sirpa Saarinen

Ekonomi, registratur

040 351 1347

  

Byråsekreterare

Helena Mikkola

Gravärenden, registratur, arkivet

040 585 5688

 

 

Förvaltnings- och ekonomibyrån betjänar församlingarna och verksamhetsenheterna sakkunnigt i personal-, förvaltnings- och ekonomiärenden för att underlätta utförandet av deras basuppgiter.

 

E-post:

 

Postadress: Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, PB 26, 02401 Kyrkslätt
Adress: Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt (2 vån) 

 

 

Fax: 8533169

Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu