Hallinto

Seurakunta

 

Kaikkien luterilaisen kirkon seurakuntien tapaan Kirkkonummen suomalaisella seurakunnalla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys. 
 
Yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa se muodostaa
Kirkkonummen seurakuntayhtymän.
Suomalainen seurakunta on osa Espoon hiippakuntaa.
  • Lue lisää:
  • Lue lisää:

 

Hiippakunta

 

Espoon hiippakunta on yksi Suomen kirkon yhdeksästä hiippakunnasta.


Hiippakunnan hengellisenä johtajana toimii piispa . Hiippakunnallista toimintaa ja hallintoa hoitaa tuomiokapituli.

  • Lue lisää:

 

Kirkko

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö. Kirkon ylin päättävä elin on kirkolliskokous. Kirkolliskokous päättää keskeisistä linjauksista, jotka koskevat oppia ja kirkon työtä.

 

Kirkon keskushallintoon kuuluvat kirkolliskokouksen lisäksi kirkkohallitus, piispainkokous, kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon ulkoasiain neuvosto.

  • Lue lisää:
  • Lue lisää

 Seurakunnan hallinto

Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto yhdessä kirkkoherran kanssa.

Seurakuntaneuvosto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan seurakuntavaaleissa.


Lue lisää


Seurakuntayhtymän hallinto

Kirkkonummen suomalainen ja ruotsalainen seurakunta muodostavat täydellisessä yhteistaloudessa olevan seurakuntayhtymän. Yhtymän hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi, rahoitus ja investoinnit hoidetaan yhteisistä varoista.


Lue lisää
Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu