Päivän Sana 17.01.2018
Apostolina olen saanut tehtäväkseni auttaa Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan pyhän totuuden ja toivoen odottamaan ikuista elämää.

Tit. 1:1-2

Piispa: Kirkon pitää puhua rakkaudesta

- Kirkon odotetaan ennen kaikkea olevan kirkko, joka puhuu Jumalasta, rakkaudesta ja pyhyydestä, sanoo piispa Tapio Luoma.Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luomalla pitää kiirettä. Takana ovat tutustumismatka Kanadan suomalaisseurakuntiin ja valtakunnallinen maanpuolustuskurssi. Nyt alkava viikko vierähtää Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan piispantarkastuksessa.

 

Tapio Luoma pitää tärkeimpinä tehtävinään ensiksi huolehtia hiippakunnan tuomiokapitulin työntekijöiden työhyvinvoinnista, toiseksi tukea ja ohjata hiippakunnan seurakuntia.

 

– Näiden jälkeen tulevat kokonaiskirkolliset velvollisuudet ja yhteiskuntasuhteet, Tapio Luoma kertoo.

 

Kanadan matkan piispa teki, koska hän on kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan puheenjohtaja. Yhteiskuntasuhteita piispat hoitavat, koska kirkon ei katsota voivan käpertyä itseensä, pitää katsoa ulospäin.

 

Espoolaistunut pohjalainen

 

Luoma vihittiin Espoon piispaksi kaksi vuotta sitten. Aiemmin hän toimi Pohjanmaalla Seinäjoen seurakunnan kirkkoherrana.

 

Piispan asunto sijaitsee Espoon Nöykkiössä. Harrastuksiin kuuluvat lukeminen, musiikin kuuntelu, sosiologia, kansainvälinen politiikka ja aatehistoria.

 

– Viime vuosina olen herännyt hoitamaan kuntoani, jotta jaksan painaa töitä, lenkkeilevä Luoma hymyilee.

 

– Kaksi vuotta piispana on mennyt nopeasti. Olen siinä ajassa kiertänyt kaikki hiippakunnan kaksikymmentä seurakuntaa. Olen iloinen otteesta, jolla seurakuntatyötä täällä tehdään.

 

Kohtaamisen kirkko

 

- Toivon, että seurakunta saa piispantarkastuksesta jotain sellaista uutta, joka auttaa sitä kohtaamaan tulevaisuuden.Viime vuonna Tapio Luoma luotsasi kirkon strategiatyöryhmää, jonka loppuraportti on nimeltään Kohtaamisen kirkko 2020. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi sen viime viikolla kirkon yhteiseksi strategiaksi.

 

– Strategiassa kiinnitetään huomiota suhteisiin. Miten me kirkossa osaamme olla vieraanvaraisia, miten kunnioittaa toisia. Kirkon jäsenen näkökulma on tärkeä.

 

Työryhmä halusi välttää korkealentoisuutta. Strategiassa vahvistetaan seurakunnan jäsenten vastuuta seurakunnan elämän ja toiminnan toteuttamisessa. Kohtaamisen kirkossa seurakuntalaiset ovat mukana täysillä valtuuksilla.

 

– Seurakunnalla on vastuu jokaisen seuralantalaisensa hengellisestä huollosta. Sen tulee keskittyä kohtaamiseen. On hienoa olla jäsen tällaisessa yhteisössä.

 

Kirkolla edessä laaja murros

 

Tapio Luoma tietää, että kirkolla on edessään laaja murros, kun eurooppalainen ihminen etsii koko ajan uutta. Hänen mielestään kirkolla on muutoksen keskellä tärkeä sijansa.

 

– Moniarvoistumisen hyvä puoli on, että se pakottaa pohtimaan kristillisen uskon olemusta. Tulevaisuudessa ihmisten oma hengellinen profiili on nykyistä selvemmin esillä. Keskustelu Jumalasta ja uskosta tulee olemaan yhä luontevampaa, Luoma arvioi.

 

Piispan mielestä kirkko on ennen muuta hengellinen yhteisö, jonka pitää kulkea poispäin laitosmaisuudesta ja viranomaisasenteesta. Raskaat rakenteet menettävät merkityksensä.

 

Piispantarkastus tukee seurakuntaa

 

Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa pidetään parhaillaan piispantarkastusta. Sen vilkkain vaihe on tarkastusviikko 7.–13.4., jolloin Luoma ja tuomiokapitulin työntekijät vierailevat Kirkkonummella useita kertoja.

 

– Piispantarkastus on pitkä prosessi, joka kestää yhteensä pari vuotta. Se ei nykyisin ole niinkään tarkastus vaan sen aikana kysellään, miten seurakunnalla menee, Luoma kuvailee.

 

– Tarkastuksen pointti on ennen kaikkea tulevaisuus, ei menneen tarkastaminen.

 

Piispantarkastuksella pyritään tukemaan seurakunnan elämää ja johtamista. Tuomiokapitulin henkilökunta on tiiviisti mukana prosessissa, joka sisältää johtajuuden pohdintaa ja seurakunnalle laaditun kehitystehtävän. Kirkkonummella kehitystehtävä koskee seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja arviointia.

 

Innostuneita kirkkonummelaisia

 

Piispa Luoma kävi tutustumassa seurakuntaan jo viime keväänä. Tuolloin hän tapasi sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä.

 

– Minulle jäi silloin seurakunnasta hyvin myönteinen kuva. Ihmisistä välittyi innostus, Luoma kiittelee.

 

Piispa pitää Kirkkonummea kuntana viehättävänä ja kiinnostavana. Kirkkonummi on samaan aikaan sekä nopeasti kaupungistuva että maaseutumainen paikka.

 

– Minua on aina kiinnostanut tämä yhdistelmä. Vaikka ihmisten välinen etäisyys haja-asutusalueella on suurempi kuin kaupungissa, siellä asuvien ihmisten on kuitenkin helpompi kokea yhteisöllisyyttä kuin kaupunkilaisten.

 

Timo Hormio 

Julkaistu 7.4.2014 11:34 | sivu pävitetty 7.4.2014 klo 11:41:46
Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu