Päivän Sana 21.08.2017
Onnellinen se kansa,
jonka jumala on Herra,
kansa, jonka Herra on omakseen valinnut.

Ps. 33:12

Ulkopuolisuus on tuttu tunne uusperheessä

6.4.2016 – perheneuvoja Tommi Sarlin

 

Uusperhettä ei ole ilman, että joku perheestä tuntee jossain vaiheessa itsensä ulkopuoliseksi. Uusperhe ei automaattisesti ole perhe vaan perheyden tunteen saavuttaminen vaatii aktiivista työskentelyä.

 

Ulkopuolisuuden tunteen kanssa painiva perheenjäsen pohdiskelee, kuinka voisi sietää ja ymmärtää kaikkea, mitä uuden perheen muodostamisvaiheeseen liittyy. Jokainen perheenjäsen käy sopeutumista läpi omassa tahdissaan.

 

Kaikki uusperheet käyvät jossain määrin läpi kehitysvaiheita, jotka kestävät neljästä seitsemään vuoteen. Perheenjäseniltä vaaditaan tällöin runsaasti sopeutumiskykyä ja joustavuutta.

 

Ensimmäisessä vaiheessa eletään haavevaihetta, jossa uskotaan kaikkien sopeutuvan ja tulevan onnellisiksi. Vanhemmat haluavat korvata rikkoutuneen perheen ja pyrkivät hyvittämään lapsille erosta aiheutuvaa surua. Lapset taas yrittävät olla välittämättä uudesta isä- tai äitipuolesta toivoen vanhempiensa palaavan vielä yhteen.

 

Yhdenmukaistamisvaiheessa aikuiset pyrkivät yhteishengen luomiseen. Kuitenkin jompikumpi voi alkaa aistia, että kaikki ei olekaan hyvin. Tätä seuraa ristiriitojen vaihe, kun isä- tai äitipuoli etsii hyväksyntää lapsilta ja tulee torjutuksi.

 

Kielteiset tunteet valtaavat alaa, ja isä- tai äitipuoli alkaa voida huonosti. Lapset osaavat käyttää aikuisten välille aiheutuneen ristiriidan hyväkseen. Lapset ovat saattaneet odottaa, että uusi aikuinen lähtisi pois. Kun näin ei käy, lapset voivat alkaa ilmaista pettymystään avoimesti.

 

Tässä vaiheessa tunteiden jakaminen rehellisesti ja luottamuksella on tärkeää, ettei perhe jumiudu ristiriitavaiheeseen. Vaarana on aikuisten vieraantuminen toisistaan.

 

Kriisiä seuraa selvittelyvaihe, jossa tunteita ilmaistaan avoimesti. Tällöin olisi löydettävä aikaa sekä parisuhteen että perheen kysymysten hoitamiselle. Usein tässä vaiheessa ryhdytään toden teolla miettimään perheelle yhteisiä pelisääntöjä esimerkiksi viikottaisissa perhepalavereissa.

 

Toimintavaiheessa pelisääntöjä otetaan käyttöön.  Edistymisen merkkinä voidaan pitää sitä, ettei biologista vanhempaa tarvita aina lapsen ja uuden kumppanin välien selvittelyyn.

 

Vahvistumisvaiheessa perheeseen alkaa syntyä tunne parantuneista suhteista ja koetaan hyvää oloa omasta laumasta. Tätä seuraa helpotuksen vaihe, jossa voidaan jo suhtautua huumorilla koettuihin vaikeuksiin.

 

Tommi Sarlin, vs. perheneuvoja


Lisätietoa uusperheen kehitysvaiheista


Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu