Päivän Sana 20.08.2017
Jeesus sanoi:
"Totisesti: kukaan ei ole profeetta omalla maallaan."

Luuk. 4:24

Kirkolliskokouskausi päättyi

9.11.2015 – kirkolliskokousedustaja Johanna Lumijärvi

 

Nelivuotisen kirkolliskokouskauden viimeinen istuntoviikko oli 3.–6. marraskuuta. Jäljellä on omalta osaltani enää yksi tai kaksi toimitusvaliokunnan kokousta, joissa käsitellään kirkolliskokouksesta lähtevät asiakirjat. Itse kokousviikkojen aikana olen toiminut perustevaliokunnassa, kuten olen täällä blogeissa aiemmin kertonutkin.

 

Diakonian virka

 

Viimeisellä istuntoviikolla perustevaliokunnalla ei ollut enää kokouksia, mutta kokoonnuimme useamman kerran epävirallisesti keskustelemaan diakonivirkaan liittyvästä lausunnostamme ja lakivaliokunnan suunnittelemasta mietinnöstä asian päättämiseksi.

 

Lopulta lakivaliokunta esitti kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokous palauttaa asian kirkkohallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Me perustevaliokuntana olimme lausunnossamme esittäneet, että vihkimysvirkaan otettaisiin tässä vaiheessa mukaan vain diakonian viran piiriin kuuluvat työntekijät.
Katso:

 

Virsikirjan lisävihko

 

Virsikirjan lisävihkoasian saimme päätetyksi kivuttomammin kuin olin pelännyt. Tiistai-iltana ja keskiviikkoaamuna kävimme asian ensimmäisen käsittelyn. Käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja Aino Vesti esitteli sekä suomen- että ruotsinkielisen virsikirjan lisävihkot perusteellisesti siten, että saimme yhdessä laulaa poimintoja molemmista vihkoista. Keskustelussa päätimme muutamien virsiehdotusten pois jäämisestä ja parista muusta pienehköstä muutoksesta lähes valiokunnan esitysten mukaan. Muutaman kerran äänestimme. Kaikki virret käytiin numero numerolta läpi ja puheenjohtaja kopautti nuijaa jokaisen noin 230 virsiehdotuksen kohdalla.

 

Keskiviikkoiltana oli asian toinen käsittely, jossa teimme lopullisen päätöksen hyväksyttävistä virsiehdotuksista. Kirkolliskokousedustajat Anna-Mari Kaskinen, Pekka Simojoki ja Jaakko Löytty eivät saaneet osallistua keskusteluun eivätkä päätöksentekoon, koska heiltä oli sanoituksia ja sävelmiä mukana ehdotuksessa. Tuntui vähän hassulta, että juuri asiaa tuntevat henkilöt joutuivat koko ajaksi lehterille toimittajien ja muun yleisön joukkoon.

 

Itse pääsin perehtymään lisävihkoihin melko hyvin oltuani perustevaliokunnan lisävihkojaoksessa, joka kokoontui vuosi sitten useaan otteeseen piispa Revon johdolla valmistelemaan valiokuntamme lausuntoa, jonka annoimme käsikirjavaliokunnalle virsien oppiin ja teologiaan liittyen. Se oli mielenkiintoista ja mukavaa, vaikkakin aikaa vievää hommaa. Sävelmiin emme valiokuntana ottaneet kantaa, vaikka lauloimmekin suuren osan ehdotuksista läpi käsikirjavaliokunnan, perustevaliokunnan ja lisävihkotyöryhmien yhteisessä seminaarissa Helsingissä elokuussa 2014. Nyt saamme odottaa, millaisen vastaanoton lisävihkot saavat, kun ne vuoden kuluttua adventtina tulevat virallisesti käyttöön reformaation juhlavuoden alkaessa.

 

Uusi avioliittolaki -aloitte

 

Torstai-iltana käsittelimme Uusi avioliittolaki -aloitteen pohjalta tehtyä yleisvaliokunnan mietintöä. Valiokunta totesi mietinnössään mm. että ”avioliittolain muutos ei vaikuta papin oikeuteen vihkiä avioliittoon. Papilla säilyy oikeus toimittaa kirkollinen vihkiminen kirkkokäsikirjassa ja kirkkojärjestyksessä määrätyllä tavalla. Papille ei synny oikeutta toimittaa samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimistä.” Valiokunta peräänkuulutti avointa keskustelua ja listasi selvitettäviä asioita, joista kirkolliskokous päätti: oikeudellista selvitystä sekä keskustelumallia ja aineistoa aiheen käsittelyä varten kirkkohallitukselta, selonteko avioliittokäsityksestä piispainkokoukselta. Lisäksi kirkkohallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin avioliitto- ja perhekäsityksen yhteiskunnallista, kulttuurista ja kirkollista muutosta koskevan tutkimuksen tekemiseksi.

Katso:

 

Viimeinen istunto

 

Monta muutakin asiaa mahtui kokousviikkoomme. Viimeisessä istunnossamme perjantaina arkkipiispa ja kirkolliskokouksen pääsihteeri Katri Kuuskoski luovuttivat kukat kokouksen pitkäaikaisille varapuheenjohtajille Kaisa Rönkälle ja Timo Sahille. Kumpikaan heistä ei aio asettua ehdolle ensi helmikuun kirkolliskokousvaaleissa. Itse olen luvannut olla käytettävissä näissäkin vaaleissa.

 

Johanna Lumijärvi

 

Espoon hiippakunnan maallikkoedustaja


Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu